Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 11/01 και την Τρίτη 12/01 θα φωτογραφηθούν οι αθλητές της ακαδημίας μας. Τα παιδιά θα πρέπει να φοράνε την εμφάνιση του αγώνα και να παραβρίσκονται στο γήπεδο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της προπόνησης.

 

ΠΕΜ-ΣΑΒ

24-26/12

ΚΥΡ

27/12

ΔΕΥ

28/12

ΤΡΙ

29/12

ΤΕΤ

30/12

ΠΕΜ-ΚΥΡ

31/12-3/1

ΔΕΥ

4/1

 

2000

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2000

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2001

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2001

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2002

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2002

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2003

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2004

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2003/4

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2005

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2006

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2005/6

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

2007/8 TSELIOY

 

R

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

ΧΡΙΣΤ

ΤΟΥΡΝ

 

R

 

ΠΡΟΠ

2007/8GIANNI

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

 

ΠΡΟΠ

 

2009

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

 

ΠΡΟΠ