Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλονται όλες οι προπονήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

    Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλονται όλες οι προπονήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.