ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 01/05/2017 οι προπονήσεις θα διεξαχθούν κανονικά.