ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ

Τα δοκιμαστικά για τις ηλικίες 2004, 2005, 2006 και 2007 θα διεξαχθούν το Σάββατο και την Κυριακή στις 9:30 - 11:00 (προσέλευση 30' πριν).

 

 

Τα δοκιμαστικά για τις ηλικίες 2003 θα διεξαχθούν το Σάββατο και την Κυριακή στις 11:00 - 13:00 (προσέλευση 30' πριν).