ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/08/2017

Σας ενημερώνουμε ότι για τα τμήματα U16-U15-U14 το πρόγραμμα προπονήσεων θα διαμορφωθεί ως εξής έως 31/08/2017

U16 (2002): 17:00-18:30

U15 (2003): 17:00-18:30

U14 (2004): 18:30-20:00

 

Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι τα εργομετρικά θα πραγματοποιηθούν ανά τμήμα τις κάτωθι ημερομηνίες :

U16 (2002): Δευτέρα 21/08/2017 17:00

U15 (2003): Τρίτη 22/08/2017 17:00

U14 (2004): Τετάρτη 23/08/2017 17:30