ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Ακαδημία μας θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΗ την ΔΕΥΤΕΡΑ 17/06/2019. Από Τρίτη 18/06/2019 το Πρόγραμμα ισχύει κανονικά.