ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 07/09/2019

Η ώρα προσέλευσης των τμημάτων το Σάββατο 07/09/2019 προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ετήσιες καρδιολογικές εξετάσεις έχει ως εξης: 

2003: 13:00

2004: 11:00

2005: 12:00

2006: 10:00

2007: 13:00