ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι στο Tab " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ " έχει αναρτηθεί το ΤΕΛΙΚΟ πρόγραμμα προπονήσεων με όλες τις αλλαγές. 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι δεν είναι δυνατή καμία περαιτέρω αλλαγή.