ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/08/2020

*Σας ενημερώνουμε ότι οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τη χρήση μάσκας. 

*Οι αθλητές πρέπει να έχουν μαζί τους 1 φωτογραφία και τον αριθμό ΑΜΚΑ τους σημειωμένο στο πίσω μέρος της φωτογραφίας.